Pulsuz elanlar saytı

Qaydalar

Elan yerləşdirmə qaydaları

1. Elanlar yalnız azərbaycan və rus dillərində yerləşdirilə bilər.

2. Elan yerləşdirərkən, siz özünüz haqqında yalnız real informasiya verməlisiniz.

3. Senzurasız, nalayiq ifadələr qadağandır.

4. Azərbaycan Respublikasının qanunlarını pozan elanlar qadağandır.

5. Elanlar yalnız saytın administratoru tərəfindən yoxlandıqdan sonra saytda yerləşdirilir.

6. Spam etmək qadağandır.

7. Caps Lock (BÖYÜK HƏRİFLƏRLƏ) -la yazılan elanlar qadağandır.

8. Elan azərbaycan dilində olduğda, xanaları yalnız azərbaycan hərifləri ilə doldurun (ə.ü.ö.ı.ğ.ç.ş - hərifləri ilə istifadə edin ) , rus dilində olduğda yalnız kiril əlifbası hərifləri ilə.

9. Şəkillər yalnız elanın real şəkili olmalıdır.

10. Şəkillərdə hər hansısa sayt və ya şirkətin yazısı olmamalıdır.

11. Yerləşdirilən elanlar 30 gün ərzində aktiv statusunda olur. Elanın sonuna 10 gün və ya daha az vaxt qaldıqda, elanın müddətini artıra bilərsiniz. Əks halda elan qeyri-aktiv statusu alacaq və bir müddət sonra saytdan avtomatik olaraq silinəcək. 

12. Eyni elanı təkrarlamaq qadağandır.

13. Elanın başlıqında yalnız satılan malın adı qeyd edilməlidir, əks halda elan saytdan silinəcəkdir.

14. Elanın təsvirində sayt adı və link yerləşdirmək qadağandır. Yalnız elan haqqında ətraflı məlumat yazın.

15. Elan bizim qaydalara uyğun gəlmirsə, elanı dəyişmək və ya silmək hüququmuz var.

16. Saytın administrasiyanın qaydalarda dəyişiklik etməyə hüququ var.

Balans artırma qaydaları

1. Hal hazırda balansı yalnız bank kartı ilə (Visa, Mastercard) artırmaq mümkündür.

2. Balansa vəsait köçürüldükdən sonra, vəsait geri qaytarılmır. Vəsait yalnız saytdakı ödənişli xidmətlər üçün istifadə edilə bilər. 

3. Saytın administrasiyanın qaydalarda dəyişiklik etməyə hüququ var.